2. oddíl skautů z Jablonce nad Nisou

Vítejte,

na následujících řádcích se Vám pokusíme přiblížit skautskou činnost a poskytnout další informace, které jsou pro rodiče vybírající vhodné aktivity pro své děti důležité. Následující řádky jsou psány o chlapcích, ale pro dívky platí více či méně stejně. Program schůzek světlušek (mladší skautky) a skautek je jiný než u skautů.

Pro koho je skauting?

Jaké jsou přednosti skautské činnosti?

Jaký je program ve skautském oddílu?

Kdo se o děti stará?

Hlavní výhodou skautské činnosti je družinový systém, kdy je malá skupinka chlapců vedena jedním starším a zkušenějším rádcem. Nad nimi stojí vedoucí skautského oddílu, kteří většinou připravují program, či radí a dohlížejí nad rádci. Aby vedoucí mohl tuto funkci vykonávat, musí složit dvě zkoušky – čekatelskou a později vůdcovskou. Tyto zkoušky zajistí, že Vaše děti jsou v rukou lidí, kteří opravdu vědí, co dělají, jsou kvalifikovaní a vzdělaní.

Jaké jsou finanční nároky?

Jak mohu své dítě do skauta přihlásit?


Copyright © 2009 2. skautský oddíl Irbis Jablonec nad Nisou - Všechna práva vyhrazena