2. oddíl skautů z Jablonce nad Nisou

Vítejte,

na následujících řádcích se Vám pokusíme přiblížit skautskou činnost a poskytnout další informace, které jsou pro rodiče vybírající vhodné aktivity pro své děti důležité. Následující řádky jsou psány o chlapcích, ale pro dívky platí více či méně stejně. Program schůzek světlušek (mladší skautky) a skautek je jiný než u skautů.

Pro koho je skauting?

Jaké jsou přednosti skautské činnosti?

Podstatou skautské činnosti je hodnotová výchova mládeže, ve které se chlapci nejen učí různým dovednostem, ale pracuje se i s důležitými hodnotami jako je pravda, přátelství, láska. Naší snahou je vychovávat mladé lidi v mnoha různých oblastech, tak aby byli později kvalitně připraveni na život.

Největší předností skautské organizace je týmová spolupráce, která je nenásilnou formou osvojována chlapci a mladými muži během rozličných programů v malých skupinkách – družinách.

Další významnou předností je vynikající parta kamarádů, která je postupně utvářena s každou aktivitou a programem, ve kterých si chlapci společně pomáhají, spolupracují, ale i soupeří.

Nesmíme zapomenout ani na různé příležitosti, kterých se chlapcům během skautských programů dostává. Skaut je člověkem všestranným, a tedy ani program, který ho má vychovávat nemůže být jednotvárný. A nejde jenom o místa, na která se podívá během výprav a tábora. Jde i o různé činnosti, ve kterých vyzkouší nejen svoji zručnost či obratnost, ale i inteligenci a v dnešní době vysoce ceněné sociální dovednosti, jako je např. řízení lidí.

Dalšími důležitými vlastnostmi, které skauting rozvíjí a které mohou člověku v dalším životě pomoci, jsou samostatnost a zodpovědnost – ať jde o batoh, který jak si skaut zabalí, tak si ho odnese nebo ve starším věku (15 a více let) spoluúčast na připravování programu. Naším cílem není vodit každého za ručičku, ale spíše jej popostrčit správným směrem a při cestě vhodně podpořit.

Jaký je program ve skautském oddílu?

Kdo se o děti stará?

Jaké jsou finanční nároky?

Jak mohu své dítě do skauta přihlásit?


Copyright © 2009 2. skautský oddíl Irbis Jablonec nad Nisou - Všechna práva vyhrazena