2. oddíl skautů z Jablonce nad Nisou

Vítejte,

na následujících řádcích se Vám pokusíme přiblížit skautskou činnost a poskytnout další informace, které jsou pro rodiče vybírající vhodné aktivity pro své děti důležité. Následující řádky jsou psány o chlapcích, ale pro dívky platí více či méně stejně. Program schůzek světlušek (mladší skautky) a skautek je jiný než u skautů.

Pro koho je skauting?

Jaké jsou přednosti skautské činnosti?

Jaký je program ve skautském oddílu?

Skautský program je velice různorodý zaměřený na všestranný rozvoj mladých lidí. Je důležité podotknout, že program výchovy se neustále vyvíjí a modernizuje tak, aby mladí lidé byli připravováni pro praktický život. Nejedná se tedy o žádnou zkostnatělost, kterou by si člověk mohl představit, po přečtení knih např. od J. Foglara. Nadčasové hodnoty zůstávají, ale jednotlivé prostředky k jejich dosažení se modernizují a stejně tak i různé dovednosti, kterým se skauti učí. Toto všechno probíhá zábavnou formou, většinou pomocí různých her a aktivit. Jak chlapci stárnou, program se stává složitějším a náročnějším, tak, aby neustále představoval nové výzvy pro rostoucího člověka. Program však současně reflektuje i zájmy chlapců a jak si jej kolektiv přizpůsobí, takový nakonec bude.

Kdo se o děti stará?

Jaké jsou finanční nároky?

Jak mohu své dítě do skauta přihlásit?


Copyright © 2009 2. skautský oddíl Irbis Jablonec nad Nisou - Všechna práva vyhrazena